Nominace na Ocenění výjimečných studentů UTB / 1. cena / 2012

 

Nominace na Ocenění výjimečných studentů UTB. Získána 1. cena Galavečera 2012 za Fakultu multimediálních komunikací (Grafický design – „Studentka dosahuje trvale velmi dobrých studijních výsledků. Mimo rámec svých studijních povinností vyhrála cenu v mezinárodní soutěži ve Francii a také se zasloužila o realizaci projektu nového vizuál-ního stylu Domu kultury v Kroměříži v praxi. Dělá dobré jméno nejen ateliéru GD, ale celé UTB.“)

Diversity of the people / Sorbonna /
2. cena / 2011

 

Tato práce vznikla na základě soutěže, kterou vyhlásila Pařížská Sorbonna s názvem „CREATE EUROPE, CREATE YOUR HOPE“. Byli osloveni umělci ze střední a východní Evropy, Balkánu, aby vyjádřili své názory a představy o Evropě. Práce se umístila na

2. místě. Porota byla složená z učitelů a studentů Pařížské Sorbonny. Objekt vypadá

jako plakát, velikosti A1 a je z polystyrenu o tloušťce okolo 1cm. Je na něm znázor-něna mapa Evropy. Každý ze států je vyznačen pomocí špendlíčků, které jsou zapí-chané do polystyrenu. Na špendlíčky jsou napletené bavlnky, z kterých jsou jedno-tlivé státy „vyháčkované“. Každý stát má přidělenou jinou barvu bavlnky, což má vyjadřovat roz-manitost a různorodost kultur a lidí na světě, tomu napovídá sám název „DIVERSITY OF THE PEOPLE“.  Dále se tyto bavlnky přes sebe různě prolínají

a zasahují do jiných států, což naznačuje migraci a křížení lidí mezi sebou.

Soutěž Kreas / Unicef / Buď taky cool

a adoptuj panenku / 2. cena / 2013

 

V rámci podpory spolupráce s neziskovými organizacemi vyhlásila Fakulta multimediálních komunikací Studentskou kreativní soutěž KREAS. S Evou Kolovrátkovou jsme se umístily na druhém místě za redesign projektu "Adoptuj panenku" pro UNICEF.

Soutěž o vizuální styl Domu kultury

v Kroměříži / 1. místo / realizováno / 2010

 

Při studiu na UTB ve Zlíně se na studenty ateliéru grafického designu obrátil Dům kultury v Kroměříži kvůli realizaci jejich vizuálního stylu. Můj koncept zvítězil

a následně byl realizován.

Propagace UTB / Be in study in Zlin /

 2. místo / 2010

 

Získala jsem mimořádné stipendium za druhé místo pro propagaci UTB ve Zlíně.