Lékařství jako téma v grafickém designu Praktická část BP

...Praktická část mé bakalářské práce nepřímo navazuje na teoretickou část. Poslední majitelka domu byla zdravotní sestra a zanechala po sobě v domě mnoho lékařských skript, které mě přivedly na myšlenku zkusit lékařství jako téma zpracovat v grafickém designu. Nechtěla jsem prak-tickou část bakalářské práce zpracovávat ve smyslu něja-kého klasického projektu, jako je vizuální styl firmy atd.,

ale chtěla jsem zkusit experimentovat, a proto jsem zpra-covala takový neotřelý námět. Neobvyklé téma mé prak-tické bakalářské práce tedy vychází z nalezených starých lékařských skript, a proto jsem ho nazvala „lékařství jako téma v grafickém designu”. Zvolila jsem v názvu obecnější slovo „lékařství”, protože jsem se nechtěla omezovat a vá-zat nějakým konkrétnějším vyjádřením, jelikož jsem nevě-děla, do jakých oblastí tohoto tématu budu zasahovat.

Čerpala jsem jak z textů a ilustrací lékařských skript, tak

i z jejich mikroskopických snímků, některé z nich jsem si po-sléze dohledávala na internetu.