Paper Boat

Paper boat je publikace, jež se zabývá problemati-kou UAP (Unidentified Aerial Phenomena) a prezen-tuje ji za pomocí fotografií z prořezaného papírového objektu.