Diversity of the people 2. místo

Tato práce vznikla na základě soutěže, kterou vyhlásila Pařížská Sorbonna s názvem „CREATE EUROPE, CRE-ATE YOUR HOPE“. Byli osloveni umělci ze střední 

a východní Evropy, Balkánu, aby vyjádřili své názory 

a představy o Evropě. Práce se umístila na 2. místě. Porota byla složená z učitelů  a studentů Pařížské Sorbonny.

 

Objekt vypadá jako plakát, velikosti A1 a je z polysty-renu o tloušťce okolo 1cm. Je na něm znázorněna mapa Evropy. Každý ze států je vyznačen pomocí špendlíčků, které jsou zapíchané do polystyrenu. 

Na špendlíčky jsou napletené bavlnky, z kterých jsou jednotlivé státy „vyháčkované“. Každý stát má přiděle-nou jinou barvu bavlnky, což má vyjadřovat rozmani-tost a různorodost kultur a lidí na světě, tomu napo-vídá sám název „DIVERSITY OF THE PEOPLE“.  Dále se tyto bavlnky přes sebe různě prolínají a zasahují do jiných států, což naznačuje migraci a křížení lidí mezi sebou.