Návrhy logotypů Rovnost žen a mužů

Návrh logotypu do soutěže pro EIGE / Evropský institut pro rovnost žen a mužů.

© 2016 by Lucie Stejskalová, all rights reserved