Symbol pro Kongre-sové centrum Zlín

Návrh vizuální identity pro Kongresové centrum

ve Zlíně.