Symbol pro Kongre-sové centrum Zlín

Návrh vizuální identity pro Kongresové centrum

ve Zlíně.

© 2016 by Lucie Stejskalová, all rights reserved