Kalendář pro firmu Antalis

Za úkol bylo vytvořit a zpracovat kalendář, jenž má propagovat různé druhy papírů, kterými se prezen-tuje firma Antalis. Měli jsme zadané volné téma. Chtěla jsem se v tomto úkolu „vyřádit” a využít ho

k experimentování. Jednotlivé měsíce jsem dělala ve 3D programu, jelikož mě baví v něm pracovat 

a dá se v něm zajímavě experimentovat. Vytvořila jsem 3D „ilustrace”, které většinou zabírají okolo 1/3 z celé stránky, a to proto, aby měl možnost vy-niknout i podklad (papír). K jednotlivým měsícům jsem se snažila zčásti přiřazovat barevnost, jenž patří k danému měsíci, např. pro leden jsem volila modrou barvu. Kalendárium jsem udělala jedno-duché, aby se nepřebíjelo s „ilustracemi” a celkově vizuálně ladilo.